X
تبلیغات
زولا

شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 10:21

 

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد،
و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند .

در سال جدید خورشیدی
سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم


امورفرهنگی دانشجویی